In de agenda zetten: SpeL activiteiten najaar

Speeltuinwerk Limburg heeft de volgende activiteiten gepland in het najaar:

5 oktober: Ledenexcursie

24 oktober: Besturen avond (bedoeld voor speeltuinbestuurders)

9 november: Training Veiligheid in de Speeltuin ( ochtend technische veiligheidstraining)

20 november: Hoe gaan wij dat financieren? (avond over fondsenwerving en sponsoren) ( ook voor niet-leden!)

Zet ’t vast in de agenda!