Expertgroep “Basisfinanciering”: Het belang van beheerde speeltuinen

Speeltuinwerk Limburg neemt deel aan de expertgroep Basisfinanciering van NUSO. De expertgroep ‘Basisfinanciering voor elke speeltuin’ vindt het voor het voortbestaan van speeltuinen van belang dat elke speeltuin een basisfinanciering krijgt. Om hiervoor te lobbyen bij de VNG en het ministerie van VWS hebben NUSO en Jantje Beton recent in kaart laten brengen wat speeltuinen kosten en wat zij de maatschappij opleveren. Uit dit onderzoek is gebleken dat het speeltuinwerk onze samenleving gemiddeld €25 miljoen kost, maar het levert in euro’s uitgedrukt maar liefst €52 miljoen op. Beheerde speeltuinen zijn dus belangrijk zijn voor ons land. Ze dragen bij aan een betere gezondheid van kinderen: zo zullen minder kinderen overgewicht/ obesitas ontwikkelen en hebben ze minder kans op het krijgen van een ongeluk. Niet alleen kinderen, maar ook volwassen profiteren van beheerde speeltuinen. De speeltuin is een plek waar wijk- en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, dit zorgt voor samenhang en verbondenheid (sociale cohesie). In veel speeltuinen worden regelmatig activiteiten georganiseerd, niet alleen voor kinderen maar ook voor buurtbewoners. Tevens bieden sommige speeltuinen mogelijkheden voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, denk hierbij aan onderhoud, snoeiwerkzaamheden of taken in het winkeltje. Dit zorgt ervoor dat mensen uit de buurt elkaar leren kennen en een netwerk opbouwen. 

Speeltuinen worden staande gehouden door vrijwilligers, waarbij de meeste elke jaar met pijn en moeite de begroting rond krijgen of maar net genoeg vrijwilligers hebben om de speeltuin open te houden.  Jantje Beton en NUSO zijn bezig met een lobby-traject op landelijk niveau voor een wettelijke erkenning en daarbij behorende structurele financiering van speeltuinen.

Lees het hele artikel op Beheerde speeltuinen leveren ons land jaarlijks ongeveer €52 miljoen op (nuso.nl)