Gewenst / Ongewenst Gedrag: 1e training van 2019

Ook in 2019 staat het trainen weer op het programma bij Speeltuinwerk Limburg. Daarbij starten we voor leden én niet-leden met de training Gewenst en Ongewenst gedrag. Op zaterdag 26 januari zal de training worden gegeven op locatie van Speeltuin de Paddestoel in Born.

Afgelopen jaren hebben de deelnemers aan deze training ons laten weten de bijeenkomst zeer waardevol te hebben gevonden. Daarom kiezen wij er ook dit jaar voor om naast de vaste onderdelen vooral ook met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die elke speeltuin tegenkomt.

Wij nemen graag ruimte voor vragen of onderling uitwisselen van ideeën, ervaringen en informatie.

Zaken die we zeker bespreken zijn:

  • ongewenste bezoekers / ongewenst gedrag
  • roken, drank, honden, WiFi in de speeltuin?
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers
  • AVG
  • signaleren van kindermishandeling
  • opvoeden: een taak van de speeltuinvrijwilliger?
  • ruzie met de buren
  • onderwerpen die jullie zelf ter tafel willen laten komen… en nog veel meer!

Wij nemen graag ruimte voor vragen of onderling uitwisselen van ideeën, ervaringen en informatie.

Deze training wordt jaarlijks door Speeltuinwerk Limburg gegeven, omdat deze past in de methode “In Veilige Handen” die SpeL zelf hanteert, maar ook adviseert aan iedereen die met kwetsbare groepen, bijvoorbeeld kinderen en jeugdigen werkt. We adviseren besturen en vrijwilligers dan ook om deze training zeer regelmatig (bijvoorbeeld eens per twee jaar) te volgen om zelf juist op dit vlak alert te blijven; bewustwording op dit vlak is belangrijk.

Dat belang mag ook blijken uit het feit dat we vanaf dit jaar de deelnemers aan de veiligheidstrainingen belonen met een certificaat van deelname. 

Meedoen?

Inschrijven graag spoedig, doch uiterlijk 22 januari via info@speeltuinwerklimburg.nl. Deelname voor leden is gratis; Externen betalen € 15,00.  Na inschrijving/betaling volgt de bevestiging van deelname.

Voor inschrijvingen van extern: Graag deelnemersbijdrage overmaken  vóór 22 januari a.s.  op bankrekeningnummer NL73RABO 0146418204 van Speeltuinwerk Limburg onder vermelding van Organisatienaam en Training G/O-gedrag. (Er wordt geen geld geretourneerd aan afgemelde deelnemers: zoek bij verhindering naar een vervangende deelnemer.)

Alle informatie vind je ook hier op één A4-tje.