Gelezen in … nieuwsbrief Keurmerkinstituut over Typeplaatjes

Goed om te weten over de typeplaatjes op speeltoestellen:

Het zijn kleine simpele dingen, typeplaatjes. Ze moeten op elk speeltoestel zitten dat in de openbare ruimte staat. Dit is geregeld in het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS), artikel 4 en 6. Wij praten u bij over onze ervaringen met typeplaatjes.

WAS, artikel 4 en 6

Artikel 4: Attractie- en speeltoestellen zijn van zodanige opschriften voorzien, dat zij bij redelijkerwijs te verwachten gebruik geen gevaar opleveren voor de veiligheid of de gezondheid van de mens.

Artikel 6: Attractie- en speeltoestellen zijn voorzien van de volgende, onlosmakelijk op of in het toestel aangebrachte, onuitwisbare opschriften of aanduidingen:

a. de naam en het adres van de fabrikant of importeur;

b. het bouwjaar;

c. de serie- of typeaanduiding;

d. het serienummer, voor zover van toepassing.

Klik hier om naar het complete, originele artikel te lezen.

Bronvermelding: Keurmerkinstituut