Geld voor scholen en opvang voor speelplaats of buitenruimte?

Zijn de financiën een beperking om aan de slag te gaan met speelplaats of buitenruimte?

Veel scholen/ opvanglocaties overwegen opfrissen en tegelijk verduurzamen van hun schoolplein of buitenruimte. Naast de pedagogische insteek, zien zij vaak ook een milieubewuste keuze en gezondheidswaarde in deze stap. Het merendeel van de Nederlandse Provincies kent hiervoor bijzondere projectsubsidies. In Limburg geeft www.projectspeelplaats.nl daarvoor al informatie, maar ontbreekt de extra subsidiemogelijkheid. Speeltuinwerk Limburg – als groot voorstander en ondersteuner van goede buiten(speel)ruimte- bemerkt dat goede plannen op scholen stranden of slechts ten dele worden uitgevoerd door gebrek aan budget of deskundige begeleiding.

Speeltuinwerk Limburg inventariseert en zoekt draagvlak voor een provinciale subsidieaanvraag ter ondersteuning van de inrichting van schoolpleinen.

Speeltuinwerk Limburg (SpeL)wil de Limburgse overheid informeren over de wensen, mogelijkheden en tekortkomingen die bestaan bij scholen, peuterspeelzalen, en opvanglocaties voor verbetering van hun buitenruimte. Door middel van een online enquete wil SpeL inzicht krijgen in de behoeften van scholen ten aanzien van de verbetering van én duurzame inzet van schoolpleinen. Deze gegevens en cijfers zullen worden voorgelegd aan de Provincie Limburg, als uiting van de behoefte aan een Limburgse financiële injectie.

Veelal is de inrichting van een buitenruimte een zaak van meerdere betrokken partijen. Daarbij wordt niet alleen gedoeld op kinderen, ouders en (professionele) opvoeders. Het eigendom van het terrein zelf, de toestellen erop, het onderhoud van speelaanleidingen en groen is vaak een aangelegenheid waarbij school, woningcorporatie, gemeente en scholenstichting samen dienen te werken, met meer of minder succes. Dit maakt de verantwoordelijkheid in de samenwerking, en daarmee vaak ook de financiële onderbouwing complexer dan op het oog doet vermoeden.

Om een helder beeld te krijgen zal Speeltuinwerk Limburg ook de partijen om de buitenruimte heen bevragen. Op deze manier geeft SpeL en ook de informatie aan de overheid, een breed beeld van dit thema. Ondersteuning van Speeltuinwerk Limburg kan door deel te nemen aan de enquête. Deelname aan de (scholen) enquête kost slechts 4 minuten tijd. Uiteraard zullen resultaten anoniem worden verwerkt.

Begin 2019 zullen de onderzoeksresultaten worden gebundeld, aangeboden aan de Provincie en uiteraard gecommuniceerd.

Bescherming Persoonsgegevens & deelname

De aangegeven naam wordt enkel gebruikt om dubbel gebruik van gegevens van 1 locatie of organisatie te voorkomen.  Als je ervoor kiest aan het eind je gegevens achter te laten, gebruiken we deze alleen voor communicatie rondom vervolg van dit traject.

Deelnemen aan de enquête? Laat op ons contactformulier je gegevens en de naam van je organisatie achter, dan sturen we de link van de – van toepassing zijnde- enquête naar je toe.