Afgelast: Experttafel: Tijd voor Gemeentelijk Speelbeleid – 2 april

Naar aanleiding van het coronavirus zijn we genoodzaakt deze bijeenkomst af te gelasten. Op 2 april gaat de experttafel NIET door. We hopen in de nabije toekomst de mogelijkheid te krijgen opnieuw uitnodigingen te laten uitgaan.

Op donderdag 2 april organiseert Speeltuinwerk Limburg voor de eerste keer -ter vervanging van de jaarlijkse kennisdag- een bijeenkomst, bedoeld voor medewerkers/beleidsmakers van gemeenten op gebied van buitenruimte en buitenspelen of een aanverwant vakgebied.

De Experttafel zal worden gehouden op locatie Van der Valk hotel Urmond; inloop vanaf 09.00 uur, start om 9.30 uur, afronding verwacht om 11.30 uur.

Tijdens deze bijeenkomst nemen we je mee naar een basisgedachte over buiten spelen en bewegen, die de grondslag is voor beleidsmakers op het gebied van buitenruimte en speelruimte, maar ook weerslag heeft op bijvoorbeeld de Omgevingswet of het bieden van een beweegvriendelijke omgeving.

 

-Waarom zou een gemeente zich bezig moeten houden met buiten spelen, op een wijze die afdeling overstijgend werkt en verder gaat dan speelruimtebeleid?

-Wat brengt buiten spelen aan meerwaarde als je verder kijkt dan het kind?

-Hoe krijg je collega’s en bestuurders zover om met je mee te denken, ook over de verkiezingstermijn heen?

-Hoe werkt dit binnen de gemeente? Welke middelen worden daarvoor ingezet? Wat kunnen we doen om binnen de gemeente deze visie te delen?

-Hoe passen burgerinitiatieven in deze discussie?

 

Onder leiding van de dagvoorzitter start SpeL de ochtend met een korte introductie in het onderwerp. Daarna is het woord aan de expert: Sportivate activeert buiten spelen met als doel dat kinderen zelfstandig aan de slag gaan en het bedrijf niet meer nodig hebben. “Kleiner groeien” noemen ze dat. Waarom doen zij dit? Hoe doen ze dit? Wat kunnen we daarvan leren?

Inschrijven voor de experttafel kan via info@speeltuinwerklimburg.nl uiterlijk vóór 25 maart.

Kosten voor deelname bedragen € 35,00. Na inschrijving volgt de bevestiging van deelname.

Klik hier voor de uitnodiging op een A4-tje.