Expertgroep “Inclusieve Speeltuinen”

De consulenten van Speeltuinwerk Limburg nemen deel aan 4 expertgroepen van NUSO.

De werkgroep “Inclusieve speeltuinen” is hier één van.

In 2019 zijn er door diverse kind- en jongerenorganisaties, de minister van VWS en de vertegenwoordiger van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), handtekeningen gezet onder Het SamenSpeelAkkoord. Hierin wordt afgesproken dat er meer samenspeelplekken in de woonomgeving gecreëerd moeten worden. Op deze plekken moet een ieder van 0 tot 100 zich welkom voelen.

De expertgroep bestaat uit een 8-tal leden die verbonden zijn aan speeltuinen verspreid over het land. De groep deelt ervaringen en zal aan de hand van diverse thema’s het SamenSpeelakkoord onder de aandacht gaan brengen.