Coronafonds Jeugd- en Jongerenorganisaties

OPROEP aan iedereen die jeugd- en jongerenorganisaties een warm hart toe dragen.

 

Hier vallen ook de speeltuinen onder!!

Steun de actie om jeugd- en jongerenorganisaties op het gebied van vrije tijd een zekere toekomst te geven. Met uw handtekening onder deze petitie kunnen de initiatiefnemers hun pleidooi voor een coronanoodfonds voor jeugd- en jongerenorganisaties een vuist maken. In belang van alle kinderen en jongeren in Nederland die het recht hebben op een leuke jeugd en een gezellige en gezonde vrije tijd. Het resultaat van de petitie bieden we de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Tweede Kamer aan.

Waarom is het belangrijk?

Het coronavirus maakt vele slachtoffers. Niet alleen mensenlevens, ook bedrijven en maatschappelijke organisaties vallen om door het virus en door de overheidsmaatregelen om het virus te beheersen. Dat geldt ook voor jeugd- en jongerenorganisaties die in elke buurt, wijk of dorp in Nederland actief zijn. Denk aan speeltuinen, kinderboerderijen, kindervakantieorganisaties, Scouting-clubs en andere organisaties waar zowel vrijwilligers als professionals dagelijks werken om kinderen en jongeren te laten genieten van een leuke, positieve en gezonde vrije tijd. Daarbij dragen deze organisatie bij aan een fijne leefsfeer in wijken en buurten, voor jong en oud. Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat 39 procent van de beheerders van buiten speellocaties zich (ernstig) zorgen maakt over de gevolgen van de coronacrisis voor hun speellocatie. Ze maken zich met name zorgen over de financiën, zoals geen inkomsten, vaste uitgaven (zoals huur accommodatie, dierenvoer) en het opraken van financiële reserves.

Teken jij mee? Ga direct naar de campagne!