Corona: advies voor speeltuinen

Speeltuinwerk Limburg krijgt momenteel veel vragen over het corona virus en de maatregelen daarvoor bij speeltuin of speelplek. Niets staat je als bestuur in de weg om eigen verantwoordelijkheid te nemen; jullie blijven de beslissers rondom jullie eigen speelplek. Denk ook aan je eigen vrijwilligers; het besluit treft niet alleen bezoekers van de speeltuin, maar denk ook na over bijeenkomsten van het klusteam, bestuur, etc.

Uiteraard is daarnaast het advies vanuit de gemeente van belang. Wanneer er nog geen algemeen bericht bij de speeltuin is ontvangen, kun je natuurlijk navraag doen bij je eigen contactpersoon.

Vanuit Speeltuinwerk Limburg volgen we het advies zoals dat landelijk wordt gegeven. Hieronder zien je de berichtgeving zoals onze landelijke zusterorganisatie NUSO dit ook heeft uitgegeven.

Aangepast advies: Speeltuinen sluiten

Vanwege de recente berichtgeving van de Nederlandse regering over het bestrijden van het coronavirus adviseren wij alle speeltuinen om met ingang van 16 maart 2020 tot in ieder geval 6 april 2020 de speeltuinen te sluiten. Dit geldt ook voor alle activiteiten en evenementen die in de speeltuin of in het gebouw van de speeltuin plaatsvinden.

Uitzondering daarop vormen sommige speeltuinen die (de mogelijkheid tot) kinderopvang bieden. De kinderopvang blijft open voor mensen in vitale functies. Het advies is om goed te overleggen met de kinderopvangorganisatie en zo nodig contact op te nemen met de regionale GGD of gemeente voor meer informatie en advies.
Op naar een gezonde toekomst voor buitenspelers!