Algemene Ledenvergadering (ALV) en ledenexcursie

Het jaarlijks uitstapje hebben we dit jaar in een andere vorm gegoten. De ALV vindt plaats op een (aan)gepaste omgeving in Venlo op zaterdag 17 oktober 9.30u tot 15.30u  Na de aangeboden lunch, krijgen de leden de mogelijkheid om met een 3-tal gastsprekers van gedachten te wisselen over “Besturen in coronatijd”.