Afscheid van SpeL bestuurslid Reinier Hubers

Tijdens de ALV dd 11 mei 2023 hebben wij afscheid genomen van ons bestuurslid Reinier Hubers. Het bestuur bedankte Reinier voor zijn vele verdiensten. Hij is in die tien jaar afwisselend bestuurslid, secretaris, penningmeester en bestuurslid geweest. Daarnaast heeft hij op het gebied van ICT de organisatie met raad en daad terzijde gestaan. Gerard geeft aan dat de archivering en het zoeken op internet van opkomende vragen gedurende de bestuursvergaderingen legendarisch is. Dat zullen we node missen. Daarnaast was Reinier binnen het bestuur bedachtzaam, maar als hij iets inbracht was dat wel een game-changer in de discussie. Gerard bedankt Reinier voor zijn inzet en wenst hem veel succes bij zijn verdere carrière.