“Aan de slag in de speeltuin” Doet jouw speeltuin ook mee?

Aan de slag in de speeltuin is een initiatief van Jantje Beton en Fonds Verstandelijk Gehandicapten, waarbij jongeren met een beperking een zinvolle dagbesteding in een speeltuin wordt aangeboden. Speeltuinwerk Limburg is een samenwerking aangegaan met Jantje Beton en zal de uitvoering van dit project in Provincie Limburg op zich nemen.

Hoe onderhoud en beheer je een speeltuin alleen met vrijwilligers? Een vraag die voor veel verenigingen lastig te beantwoorden is. Veel speeltuinverenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers. ‘Aan de slag in de speeltuin’ biedt speeltuinen de mogelijkheid om onderhoud- en beheertaken te laten uitvoeren door mensen met een verstandelijke beperking. Via ‘Aan de slag in de speeltuin’ verbinden we speeltuinen en zorg- en onderwijsinstellingen om stage- en dagbestedingsplekken te creëren voor mensen met een verstandelijke beperking.

Er zijn in Nederland al tientallen speeltuinen die gebruik maken van jongeren met een beperking en met succes. Het verlicht niet alleen het werk voor de vrijwilligers maar voegt ook echt iets toe aan de speeltuin als ontmoetingsplek voor de buurt. Bezoekers zien de aanwezigheid van mensen met een beperking als iets positiefs. De speeltuinen die al actief zijn, noemen als ander belangrijk pluspunt de samenhorigheid die de samenwerking met zich meebrengt.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Speeltuinwerk Limburg zorgt dat zorginstelling en speeltuin met elkaar in contact komen om de inzet van jongeren met een beperking in jouw speeltuin mogelijk te maken.

Meer informatie vind je op www.aandeslagindespeeltuin.nl of je kunt een mail sturen naar info@speeltuinwerklimburg.nl

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de Vriendenloterij