Cursus Inspecteur Basis – 9 november 2019

Speeltuinwerk Limburg geeft in samenwerking met Speelplan BV de cursus Inspecteur Basis Veiligheid van Speelgelegenheden en Natuurlijk Spelen

Deze cursus is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met het beheer van een speeltuin of speelplek óf daar eindverantwoordelijk voor is. Deelnemers krijgen een introductie in de wet- en regelgeving rond spelen. Je leert onveilige situaties te signaleren die ontstaan door bijvoorbeeld vandalisme, weersinvloeden en onderhoudsachterstanden. Er wordt een basis gelegd voor eenvoudige visuele inspecties en het uitvoeren van kleine reparaties. Deelnemers krijgen voldoende deskundigheid om de juiste acties te ondernemen die ervoor zorgen dat kinderen veilig kunnen buiten spelen.

Het blijft niet alleen bij theorie alleen: De cursusleider van Speelplan gaat met de cursisten de speeltuin in om de theorie in de praktijk te laten zien. Na afronding van deze ééndaagse cursus bestaat de mogelijkheid om te oefenen voor het examen Inspecteur Spelen Basis van Stichting Veilig Spelen (deelname aan het officiële examen kan via www.stichtingveiligspelen.nl  maar is geen onderdeel van deze training).

Alle informatie op één A4-tje!

Het programma ziet er als volgt uit:

09.30 uur        Opening en voorstelrondje.

10.00 uur        Introductie WAS, Normen, Reikwijdte, logboeken etc. Presentatie beheer materialen, toestellen en ondergronden. Vragen en voorbeelden uit de praktijk. Natuurlijk spelen/speelbossen

12.30 uur        Lunch.

13.15 uur        Praktijk in de speeltuin. Terugkoppeling en bespreking. Toelichting op SVS examen. Kort proefexamen en bespreking.

14.30 uur        Afronding en Afsluiting.