822779941122705_3527920637275275

Vrijwilligers in het zonnetje!
Maandag 7 december is het de Dag van de Vrijwilliger, de dag die ook wel bekend staat als Nationale Vrijwilligersdag. Op deze dag worden in heel Nederland vrijwilligers in het zonnetje gezet. Met veel plezier en enthousiasme doen vrijwilligers zinvol werk, zonder daar ook maar een enkele vergoeding voor te ontvangen. Vrijwilligers zijn van groot belang voor het voortbestaan van de speeltuinen in Nederland. Deze mensen zorgen ervoor dat speeltuinen kunnen blijven voortbestaan. Ook wij als Speeltuinwerk Limburg willen graag alle vrijwilligers die zich in zetten voor speeltuinen ontzettend bedanken voor hun inzet!

Wisten jullie trouwens dat het mogelijk is een vrijwilliger in het zonnetje te zetten door een aanvraag te doen bij het Vriendenfonds van de Vriendenloterij of kennen jullie een bezoeker die wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken, ook hier kan het Vriendenfonds bij helpen. Kijk voor meer informatie op: www.vriendeloterij.nl/goede-doelen/vriendenfonds.htm