822779941122705_2427245474009469

Afgelopen week de heropening van speeltuin Lutterade bezocht. SpeL-Bestuurslid Jan zag een groep zeer enthousiaste vrijwilligers die ondanks het mindere weer met veel inzet een mooie opening hebben gerealiseerd.
Deze speeltuin heeft een mooie verbindende factor heeft in de wijk. Met inzet van veel sponsoren hebben zij een aantal nieuwe speeltoestellen gerealiseerd. #trotsoponzevrijwilligers