822779941122705_1642471132486911

Volop bezig met de voorbereidingen van de Kennisdag Pedagogiek van de Buitenruimte. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Bekijk de uitnodiging op http://www.speeltuinwerklimburg.nl/documenten/Pedagogiekvandebuitenruimte.pdf voor meer informatie.