School/Kinderopvang: Succesfactoren

Het opfrissen van een speelplaats kan soms met simpele middelen, maar kan ook een gehele renovatie betekenen.

Wij hebben in onze samenwerking met scholen en kinderopvang  wel ervaren dat er bepaalde punten zijn die een succesvol resultaat ondersteunen. Wij delen ze graag, zodat je zelf kunt bepalen of er nog wat actie nodig is om jouw speelpleincommissie naar het gewenste resultaat te laten groeien.

Draagvlak

Op twee manieren van belang!
Allereerst is een plan vanuit één persoon niet handig. Je zult er dan voor moeten zorgen dat meer mensen je plan gaan leren kennen en ondersteunen en samen met jou een groep kunnen vormen die voortrekker wordt van jullie plannen. Dat ligt niet in de kwaliteit van het plan, maar wel in het feit dat de inzet en energie die nodig is om een opfrisbeurt of renovatie succesvol te laten zijn, meer mensen vraagt.
Verder is draagvlak voor het plan nodig van mensen buiten de school. Hoe leuk jullie plan ook is, er zullen altijd mensen zijn die daar echt anders tegenaan kijken of het -achteraf- graag anders hadden willen zien. Daarvoor zul je ruimte moeten geven en respect moeten opbrengen. Wij hebben goede ervaringen met inspraakavonden. Daarbij is het belang extra groot als het een openbaar toegankelijk plein betreft, maar ook bij een gesloten terrein wordt informeren van de aanwonenden zeer gewaardeerd en leidt tot spontane samenwerkingen. En als ’t om spelen gaat, is kinderinspraak uiteraard ook onmisbaar.

Betrokkenheid en samenwerking met gemeente en de koepelorganisatie

Als je plannen hebt voor de speelplaats, dan is het fijn toestemming en instemming van de eigenaar te hebben voor je plannen. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de eigen organisatie. Een goed contact is van groot belang. Meedenken in de voorfase is natuurlijk geweldig, maar zeker ook in de uitvoerende fase moet je elkaar goed kunnen vinden. Door de hele loop van het project moet je met elkaar in gesprek kunnen en zaken kunnen regelen. Denk daarbij aan vergunningen, verzekeringen en regels en wetgeving die er zijn voor openbaar spelen. En na oplevering is het beheer met alles wat daarbij hoort vaak een gezamenlijke taak.

Openstaan voor externe contacten/partijen

Ook in de wijk rondom jouw speelplaats zijn -wellicht onverwachte- partijen aan de slag met leefbaarheid. Het kan heel waardevol zijn om hen zo snel als mogelijk te betrekken bij de plannen. Zij kunnen meedenken én meedoen. Dat vergroot je draagvlak, je invloed binnen je wijk of zelfs gemeente en de mogelijkheden tot financieren. Het is niet zo dat je alle hulp klakkeloos hoeft te accepteren, uiteraard blijft het in basis jullie plan! Maar een andere kijk op de zaak vanuit een andere hoek en het aansluiten van een ander netwerk is natuurlijk een goede zaak. Je kunt vroegtijdig rekening houden met hun wensen.
Voorbeelden van dergelijke partijen zijn sportverenigingen of jeugdwerkclubs, dorpsraden of wijkcommissies, welzijn organisaties of collega scholen en opvang in de wijk.

Volhouden

Misschien een open deur: maar speelplannen realiseren kost echt wat tijd. Een half jaar is alleen haalbaar als het geld al snel bij elkaar is. Maar een duur van twee jaar vanaf de start tot resultaat is ook geen uitzondering. De tijd heeft te maken met zaken als goedkeuringen, vergunningen en tijd die bijvoorbeeld een ontwerper nodig heeft óf die het kost om inspraak goed te regelen. Bereid je daar binnen je speelplaatscommissie op voor. Voor kinderen is zo’n tijdsbestek -zeker op jonge leeftijd- eindeloos lang. Denk goed na in je communicatie naar hen wat en wanneer je communiceert over de plannen.
Daarnaast kun je in je initiatief niet verwachten dat iedereen die daar vrijwillig in deel neemt op ieder moment voor alle activiteiten beschikbaar is. Respect voor elkaar en realistisch omgaan met ieders inzet en tijd geeft rust in het proces dat je gaat doorlopen. Het maakt de kans dat je zonder frustraties de eindstreep haalt het grootst. En we weten het zeker: volhouders genieten dubbel van het resultaat!

Enkele voorbeelden die gerealiseerd zijn:

Gezonde schoolpleinen

Met www.gezondeschoolpleinen.nl hebben Jantje Beton en IVN een website vol praktische tips en voorbeelden ontwikkeld zodat scholen zelfstandig aan de slag kunnen met het ontwikkelen van een Gezond Schoolplein. In de Provincie Limburg zijn 4 Gezonde Schoolpleinen gerealiseerd:

 • KINDCENTRUM LEEF: DE MERWIJCK  in Kessel
 • LYCEUM SCHÖNDELN  in Roermond
 • BASISSCHOOL DE DRIESPRONG in Geleen
 • BASISSCHOOL DE SCHAKEL in Heerlen

Groene schoolpleinen

Een schoolplein kan veel meer zijn dan een pauzeplaats of een overblijfplek. Het kan een groen schoolplein worden, een speel- en leerlandschap als het ware. Een soort buitenlokaal met diertjes, planten, struiken en bomen. Wilt u ook een groen schoolplein? Waar kinderen op zoek gaan naar lieveheersbeestjes, pissebedden en vette rupsen? Verstoppertje spelen achter bomen en in struiken? Een schoolplein waar kinderen weer in contact komen met de natuur. Waar kan worden geklommen en geklauterd. Waar zij kunnen ontdekken en zich kunnen verwonderen. Op een groen schoolplein draait het even niet meer om de virtuele wereld, maar vooral toch om de echte.

Zo’n groen schoolplein spreekt waarschijnlijk tot ieders verbeelding. Het geeft kinderen elke dag de kans op natuurbeleving en biedt mogelijkheden voor natuureducatie. Een groen schoolplein brengt creativiteit, rust, ontdekking en veelzijdige beweging samen. Daarnaast draagt een groen schoolplein bij aan het behoud van soorten planten en dieren, de biodiversiteit.

Een aantal gerealiseerde voorbeeldscholen:

 • OPENBARE BASISSCHOOL DE BUNDELING in Bunde
 • BASISSCHOOL DE DRIESPRONG in Geleen
 • OBS DE PERROEN in Maastricht
 • IKC DE GELUKSVOGEL in Maastricht
 • OPENBARE BASISSCHOOL DE DUIZENDPOOT in Geleen
 • KC MONTESSORI BINNENSTAD in Maastricht
 • KINDCENTRUM NUTSSCHOOL in Maastricht
 • OBS DE SPIEGEL in Maastricht

Heb je nog niet kunnen vinden wat je zocht, neem contact op met ons via het contactformulier en stel je vraag.

1.Gezond Schoolplein Basisschool de Merwijck 11.Montessori Bouwen en verbouwen IMG_7547_klein 8. 2015.11.09_2e Workshop BS de Schakel (13) 6.Workshop Kinderparticipatie De Merwijck_klein 7.Workshop Kinderparticipatie BS de Schakel (16) 5.Gezond Schoolplein de Schakel 4.Gezond Schoolplein de Schakel 2.Gezond Schoolplein Basisschool de Merwijck