School/Kinderopvang: Projecten

Speeltuinwerk Limburg wil voor scholen en kinderopvangorganisaties een partner zijn. Daarom zijn wij actief betrokken bij of voortrekker van projecten voor deze doelgroep.

Laat je bij onderstaande links informeren en inspireren:

Naar buiten met de spruiten

Onder deze titel begeleiden wij kinderopvangorganisaties die hun ambitie in het buiten spelen kracht bij willen zetten. Uiteraard denken wij graag met je mee over de inrichting van de buitenruimte, maar meer buiten spelen vraagt ook iets anders van je: als organisatie en als opvangteam. Hoe kom je tot een visie die voor alle leeftijdsgroepen inpasbaar is, zowel voor de “spruiten” als het pedagogische team. Hoe maak je het passend in het programma, hoe kijk je zelf aan tegen buiten spelen (wat kun je doen, hoe houd je rekening met het weer, ….). Hoe zorg je dat ouders de visie delen en wellicht zelfs kiezen voor jouw opvanglocatie omwille van dit beleid. Wellicht kom je al een heel eind met de info op onze website, maar voor meer maatwerk staan wij graag voor je klaar.