School/Kinderopvang: Projecten

Speeltuinwerk Limburg wil voor scholen en kinderopvangorganisaties een partner zijn. Daarom zijn wij actief betrokken bij of voortrekker van projecten voor deze doelgroep.

Laat je bij onderstaande links informeren en inspireren:

Kennisdag voor Onderwijs & Opvang

Jaarlijks organiseert Speeltuinwerk Limburg een Kennisdag speciaal gericht op basisscholen en kinderopvang. Buiten spelen staat immers niet op zichzelf; het mag inpassen in een -toch al volgepakt- programma voor de kinderen en het team. Hoe pak je het slim aan voor de jeugd, maar (niet minder belangrijk) ook voor je team. Wij gaan in op de zaken die juist in deze branche ondersteunend mogen zijn om het buiten spelen te laten gebeuren.

Van inrichting van de buitenruimte, tot onderwijsvisie; van positieve meerwaarde voor ouders, tot meer rust in je team en in je groep. En in een netwerk met gelijkgestemden leer je natuurlijk ook erg veel van elkaar. Uiteraard kun je ons altijd bereiken voor begeleiding of informatie, maar op een bijeenkomst als deze kun je je zorg en ervaring over buiten spelen zeker kwijt. Halen en brengen, uitbreiden van je netwerk zijn woorden die goed passen bij de Kennisdag.
Kijk hier voor het programma van de dag van de editie 2019.

Naar buiten met de spruiten

Onder deze titel begeleiden wij kinderopvangorganisaties die hun ambitie in het buiten spelen kracht bij willen zetten. Uiteraard denken wij graag met je mee over de inrichting van de buitenruimte, maar meer buiten spelen vraagt ook iets anders van je: als organisatie en als opvangteam. Hoe kom je tot een visie die voor alle leeftijdsgroepen inpasbaar is, zowel voor de “spruiten” als het pedagogische team. Hoe maak je het passend in het programma, hoe kijk je zelf aan tegen buiten spelen (wat kun je doen, hoe houd je rekening met het weer, ….). Hoe zorg je dat ouders de visie delen en wellicht zelfs kiezen voor jouw opvanglocatie omwille van dit beleid. Wellicht kom je al een heel eind met de info op onze website, maar voor meer maatwerk staan wij graag voor je klaar.