Kennisdag Onderwijs&Opvang

Jaarlijks organiseert Speeltuinwerk Limburg de Kennisdag voor Onderwijs & Opvang. Een dag waarin sprekers u meenemen in hun ervaringen, uitdagingen, adviezen, leerpunten en resultaten bij het aanpassen van de buitenruimte en bewust kiezen voor beweging in de buitenruimte. En met u het gesprek aangaan over uw wensen, plannen of obstakels. Kortom, een netwerkdag voor halen en brengen van informatie.

In verband met Covid-19 wordt de kennisdag doorgeschoven naar 2022.

Speeltuinwerk Limburg heeft door de welwillende medewerking vanuit het werkveld – uw eigen collega’s uit onderwijs en opvang- telkens een interessant programma  mogen samenstellen, waarbij inspirerende sprekers aan het woord komen. Een mooie kans om met elkaar in discussie te gaan over de kansen en knelpunten van de buitenruimte.

Het thema is per jaar verschillend, maar altijd een “hot item” op het snijvlak van ons beider dienstverlening; professionele opvoed verantwoordelijkheid en buitenruimte.

In eerdere bijeenkomsten spraken we bijvoorbeeld over risicovoller spelen, beleid met betrekking tot buiten spelen, oudercontacten, opleiden voor gebruik van de buitenruimte en openbaar spelen bij het basisonderwijs aan bod. Nieuwe ontwikkelingen of  vraagstukken vanuit de branche zouden zomaar de inhoud kunnen zijn van een volgende Kennisdag. Doordat scholen en opvangorganisaties eigen praktijkvoorbeelden, kennis en vragen naar voren te brengen onder collega’s, ontstaan waardevolle overlegmomenten voor alle partijen, waarbij geen onderwerp wordt geschuwd. Kernwoorden als netwerken, halen én brengen voeren de boventoon.

Er is beiderzijds nog veel voordeel te behalen in het elkaar leren kennen en samenwerken tussen onderwijs en opvang. Speeltuinwerk Limburg ziet door haar bezoeken door heel Limburg veel goede zaken bewust of onbewust gebeuren. Onze expertise van buiten spelen proberen we toe te voegen aan deze leerzame dag. Deelnemers van uit de branche geven aan de dag als zeer waardevol te beschouwen en zien we regelmatig terug op een volgende bijeenkomst.

Metske Straus van MIK Kinderopvang uit Maastricht zegt het volgende over Speeltuinwerk Limburg en de Kennisdag Onderwijs en Opvang: Hoe je met elkaar omgaat, leer je door samen te spelen. Het was een mooi om onze visie te mogen presenteren en als totaal een succesvolle dag. We zijn graag weer van de partij volgend jaar.

Sprekers bij de Kennisdagen zijn enthousiast: door hun actieve rol in de inhoudelijke opzet van de dag krijgen ze nieuwe inzichten en feedback over hun uitdagingen of plannen. Onderstaande organisaties hebben eerder meegewerkt aan de Kennisdag als spreker:

  • Kinderopvang Parkstad
  • Kinderopvang MIK Maastricht
  • Universiteit Maastricht (Gezonde basisschool van de Toekomst)
  • GGD/ JOGG gezondheidsbevordering
  • Basisonderwijs (directie, leerkrachten en ouders betrokken bij buitenruimte)
DEELNEMEN AAN DE VOLGENDE KENNISDAG?

Wil je een Kennisdag meemaken? Neem dan contact met ons op. Ook voor het aandragen van onderwerpen voor de bijeenkomst ben je van harte uitgenodigd.