De plek om met je schoolplein aan de slag te gaan

Dagelijks buiten spelen op het schoolplein is steeds belangrijker geworden. Kinderen doen veel schoolwerk zittend en de ontwikkeling van digitaal spelen zorgt dat kinderen nog minder bewegen op een dag. Door een aantrekkelijk schoolplein met volop speel- en beweegmogelijkheden, meer groen en zelfs mogelijkheden voor buitenlessen, worden kinderen uitgedaagd om te spelen en bewegen. Dit is goed voor de gezondheid, voor de leerprestaties en het is vooral ook heel erg leuk!

In dit hoofdstuk vind je informatie over bestaande schoolpleinprojecten en geeft daarmee handvatten om zelf met de buitenruimte van je school aan de slag te gaan.

De schoolpleinprojecten helpen je bij het maken van keuzes ten aanzien van visie die je op het schoolplein wilt uitstralen, contacten met de gemeente, kinderparticipatie, het ontwerp, het maken van (pedagogische) keuzes en geven je tips en adviezen met betrekking tot fondsenwerving en sponsoring.

Elke school heeft andere wensen. Geen team is immers hetzelfde. Wij raden je altijd aan om eerst zelf een beeld te vormen van wat jullie willen op school. Bij voorkeur doe je dat met team, ouders en leerlingen.

Gezonde schoolpleinen

Een Gezond Schoolplein geeft jongeren uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Tijdens én na schooltijd. Dit heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties.
Een Gezond Schoolplein is het resultaat van een samenwerking tussen school, jongeren/leerlingen en de buurt.
(Bron: folder GS)

Een Gezond Schoolplein is een schoolplein:

  • Dat gebruikt wordt voor verschillende activiteiten: sporten, bewegen, ontmoeten, leren en werken.
  • Waar leerlingen in contact komen met groen en natuur.
  • Dat geschikt is en gebruikt wordt als buitenlokaal.
  • Dat openbaar toegankelijk is en gebruikt wordt door de buurt.
  • Dat rookvrij is (ga naar www.longfonds.nl/schoolterrein voor meer informatie).

Een toelichting op de thema’s die het schoolplein tot een Gezond Schoolplein maken is opgenomen in het document: Wat is een Gezond Schoolplein? Met daarin ook een toelichting op de samenwerking die de basis is voor het samen inrichten en onderhouden van het Gezonde Schoolplein.

Groene schoolpleinen

Een schoolplein kan veel meer zijn dan een pauzeplaats of een overblijfplek. Het kan een groen schoolplein worden, een speel- en leerlandschap als het ware. Een soort buitenlokaal met diertjes, planten, struiken en bomen. Wilt u ook een groen schoolplein? Waar kinderen op zoek gaan naar lieveheersbeestjes, pissebedden en vette rupsen? Verstoppertje spelen achter bomen en in struiken? Een schoolplein waar kinderen weer in contact komen met de natuur. Waar kan worden geklommen en geklauterd. Waar zij kunnen ontdekken en zich kunnen verwonderen. Op een groen schoolplein draait het even niet meer om de virtuele wereld, maar vooral toch om de echte.

Schoolplein 14

“Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn”, zei Johan Cruijff eens. Hierop bedacht de Cruyff Foundation een relatief simpele oplossing. Door de realisatie van een Schoolplein14 op basisscholen uit zowel het reguliere als speciale onderwijs stimuleert de Cruyff Foundation kinderen om samen te sporten en te spelen tijdens en na schooltijd.

Met Schoolplein14 worden schoolpleinen weer aantrekkelijk gemaakt, door in samenwerking met de school en haar leerlingen lijnen en kleurvlakken (coatings) op de grond en muur aan te brengen. Enkele voorbeelden zijn een atletiekbaan, een speelcirkel of een goal op de muur. Op deze manier worden op natuurlijke wijze spelactiviteiten van kinderen gestimuleerd.

Naast de realisatie van het schoolplein, zorgt Schoolplein14 er ook voor dat je zoveel mogelijk uit het plein kunt halen met onder andere een voorbereidend lespakket, een sportpakket, spellenbox en 14-regelbord. Lees er alles over onder het kopje Schoolplein14 traject.