SpeL voor een burgerinitiatief

Speeltuinwerk Limburg ondersteunt burgerinitiatieven. Vaak doen wij dat in goed overleg met het initiatief en andere betrokken partijen. En ook bijvoorbeeld met de gemeente waarin het initiatief is gesitueerd. Onze ondersteuning kun je het best zien als procesbegeleider. Daarbij helpen wij je de stappen te zien en ook te maken en ondertussen geven wij je (digitaal of in gesprek) ook alle informatie die handig is als je bezig bent in die betreffende fase. En uiteraard staat ons netwerk en hun expertise tot je beschikking.

In grote lijnen zijn dit stappen die wij -met jullie- kunnen maken:
-idee -plan -inspraak (aanpassen van het plan indien nodig) -kinderinspraak -droomplan -goedkeuring in wijk en gemeente- geld (aanpassen van het plan indien nodig) -uitvoeren (en beheren).

Daarin blijven jullie als initiatief altijd zelf bepalend. Welke stappen maak je, in welke volgorde, met wie en hoe snel in de tijd. Wij nemen nooit de leiding of voortrekkersrol, maar sturen wel bij en informeren (gevraagd en ongevraagd) over zaken die een burgerinitiatief tegenkomt. Burgerinitiatieven en gemeenten beschrijven ons vaak als de smeerolie in de aanpak.
Het maakt dan ook niet uit in welke fase je bent als je ondersteuning vraagt. Of je nou helemaal aan het begin staat, alleen nog even je plannen bevestigd wilt zien aan het einde van de rit en alles er tussenin, maakt voor ons niet uit.

Wij kunnen lokaal bij je aansluiten (binnen de Limburgse provinciegrenzen) en meekijken, maar geven even gemakkelijk digitaal of telefonisch antwoord of advies.

Wellicht kom je al een heel eind met de informatie en het stappenplan zoals je dat op onze website vindt, maar neem gerust contact op als je meer wil weten. Wil je blijvend ondersteund worden, misschien al in de beginfase maar ook straks tijdens het buiten spelen? Dan kun je het lidmaatschap van onze vereniging overwegen (dit kan ook als je een dorps- of wijkraad bent).  Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap van SpeL.

Het is ook mogelijk om in opdracht van de gemeente je te laten begeleiden door SpeL. Klik hier voor meer informatie voor gemeenten.