Project Speelplekontwikkeling: Een spiegel voor je speeltuin

Speeltuinwerk Limburg doet een spiegel cadeau

Speeltuinwerk Limburg (SPEL) zet zich in voor het verbeteren van speelplekken en speeltuinen in de Provincie Limburg. Om de kwaliteit van de speelgelegenheden voor de jeugd te verbeteren doet SPEL speeltuinen en speelplekken een spiegel cadeau. Het is natuurlijk geen echte spiegel, maar het aanbod voor een beeld van jouw organisatie: zelfreflectie.

Het zelfbeeld ontstaat door het objectief verzamelen van omgevingsfactoren en het anoniem afnemen van enquêtes bij alle partijen die betrokken zijn bij een speelplek (kinderen, ouders, besturen, vrijwilligers en omwonenden). Op deze manier wordt het reilen en zeilen van de speelplek optimaal in kaart gebracht.
Leidraad hierin zijn de succesfactoren: veiligheid en pedagogisch klimaat, financiën, vrijwilligersbeleid, speelkwaliteit, accommodatie en materialen.
De uitkomst die door een van de professionals van SPEL gepresenteerd aan vrijwilligers en bestuur.

Het grootste voordeel van deze methodiek is dat deze mogelijkheden biedt om gezamenlijk verbeterpunten te benoemen en daarmee aan de slag te gaan.
Een ongekende kans om speelplekken in beeld te brengen en de kwaliteit daarvan op een hoger plan te brengen!

Let op: Wij kunnen dit project aan een beperkt aantal speeltuinen aanbieden. We raden je aan daarom spoedig aan te geven als je hieraan deel wilt nemen. 

Heb je interesse, mail naar info@speeltuinwerklimburg.nl, bel 0475-310233 of kijk op www.speeltuinwerklimburg.nl/speelplekontwikkeling

Met vriendelijke groeten,

Consulententeam Speeltuinwerk Limburg