Speelgoed in de openbare ruimte en de wetgeving

Speelgoed in de openbare ruimte

In de nieuwsbrief van Speelplan Speelruimteadvies hebben we bijgaand artikel gelezen. Voor u als speeltuinbeheerder of gemeente belangrijk om van op de hoogte te zijn.

Je ziet ze steeds meer in de openbare ruimte: trampolines, glijbaantjes, plastic speelhuisjes. Speelgoed geplaatst door (groot)ouders en waarmee kinderen lekker kunnen buitenspelen. En natuurlijk maakt dit het buitenspelen leuker! Deze situatie roept wel de volgende vraag op: mag dit speelgoed in de openbare ruimte worden geplaatst? Gemeenten vragen zich af hoe ze hier mee om moeten gaan. Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid?

Speelgoed in de openbare ruimte valt onder het WAS (landelijke regelgeving) waarop de NVWA toezichthouder is. Gemeenten willen in participatieprojecten graag initiatiefnemers tegemoet komen door hun initiatieven te faciliteren tot bepaalde hoogte. Participatie biedt immers meerdere voordelen, waarbij wel belangrijk is dat de gemeente zorgt voor duidelijke kaders. Deze initiatieven zijn een uitgelezen kans voor gemeenten om juist met initiatiefnemers het gesprek aan te gaan over het WAS, de risico’s en de gedeelde verantwoordelijkheden die bij het (tijdelijk) plaatsen van speelgoed horen.

Klik op deze link voor het volledige artikel.

 

Bron: Nieuwsbrief Speelplan