samenwerken

Een stevig netwerk maakt het mogelijk het buiten spelen vaker en beter onder de aandacht te brengen. Daarom kiezen we ervoor de samenwerking te zoeken met mensen, instellingen en organisaties die hetzelfde warme hart voor buiten spelen hebben, of juist op zoek zijn naar informatie om daaraan vorm te geven. Daarbij kun je denken aan scouting of jong nederland, maar ook natuurorganisaties, (basis)scholen en kinderopvangorganisaties zoeken we op om gezamenlijk de buitenlucht in te gaan. We adviseren desgevraagd gemeenten en werken samen met bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin. En - hoewel de nadruk op de Limburgse spelers ligt - ook over de provinciegrens werken we aan het belang van buiten spelen.