Samenwerken

Een stevig netwerk maakt het mogelijk het buiten spelen vaker en beter onder de aandacht te brengen. Daarom kiezen we ervoor de samenwerking te zoeken met mensen, instellingen en organisaties die hetzelfde warme hart voor buiten spelen hebben, of juist op zoek zijn naar informatie om daaraan vorm te geven. Daarbij kun je denken aan Scouting of Jong Nederland, maar ook natuurorganisaties, (basis)scholen en kinderopvangorganisaties zoeken we op om gezamenlijk de buitenlucht in te gaan. We adviseren desgevraagd gemeenten en werken samen met bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin. En - hoewel de nadruk op de Limburgse spelers ligt - ook over de provinciegrens werken we aan het belang van buiten spelen.

Klik hier voor het de Samenspelen poster welke voor de Week van de Opvoeding 2016 onder speeltuinen verspreid is.

Klik hier voor de Themakrant Buiten Spelen welke in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties ontwikkeld is ter gelegenheid van de Week van de Opvoeding 2014.