Organisatie

Speeltuinwerk Limburg is een vereniging met ruim 70 leden (speeltuinen). Onze werkzaamheden voor speeltuinen zijn een steun in de rug voor meer dan 2500 speeltuinvrijwilligers. De projecten die we naast het speeltuinwerk doen, voegen daar vele professionals en collega- organisaties aan toe. Zo bouwen we aan een netwerk van spelen en bewegen en bereiken we een overgroot deel van de Limburgse kinderen.

Ons bestuur wordt gevormd door actieve vrijwilligers, allen met eigen achtergrond en beweegredenen en daarmee gevarieerde blik op buiten spelen. Zij sturen een team aan van drie consulenten, die de dagelijkse werkzaamheden voor SpeL uitvoeren op het kantoor in Roermond, of op pad in de provincie.

 

Klik hier voor Jaarverslag 2016

Klik hier voor Jaarverslag 2015.

Klik hier voor Jaarverslag 2014.