Freerunning 27 mei in Neer: kom inspiratie opdoen! (4-23-2018)
nieuwsimage

Wat is freerunning? En wat kan ik ermee als speeltuin, gemeente, schoolpleincommissie of burgerinitiatief? Deze vragen worden beantwoord tijdens de inspiratiebijeenkomst op zondag 27 mei  aanstaande. Naast een presentatie over de sport/manier van bewegen door de st...

L1 nieuws (4-23-2018)
nieuwsimage

L1 nieuws: "Kinderen spelen nog maar nauwelijks buiten". Gelukkig vinden speeltuinverenigingen en buurtinitiatieven dit wel belangrijk!!!

Werk aan de winkel voor speeltuinen: De AVG wordt van kracht (4-18-2018)
nieuwsimage

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een verordening die door de Europese Unie (EU) is vastgesteld. Hij regelt een aspect van het recht op privacy, namelijk de bescherming van persoonsgegevens en gaat in op 25 mei 2018. Deze AVG vervangt per die datum de...

Donderdag 7 juni: Kennisdag Participatie voor Gemeenten (4-9-2018)
nieuwsimage

In samenwerking met Gemeente Maasgouw en VKKL organiseert Speeltuinwerk Limburg op donderdag 7 juni a.s. de Kennisdag Participatie voor gemeenten. Met de ondertitel "En wat vinden de burgers ervan" gaan wij in op beleid vs. participatie.

Aan de slag in de speeltuin. Doet jouw speeltuin ook mee? (4-4-2018)
nieuwsimage

Aan de slag in de speeltuin is een initiatief van Jantje Beton en Fonds Verstandelijk Gehandicapten, waarbij jongeren met een beperking een zinvolle dagbesteding in een speeltuin wordt aangeboden. Speeltuinwerk Limburg is een samenwerking aangegaan met Jantje Beton en z...

Speeltuinwerk Limburg
Munsterstraat 61
6041 GA Roermond
T: 0475-310233
E: info@speeltuinwerklimburg.nl

Vind ons ook op:
Speeltuinwerk Limburg op Facebook Speeltuinwerk Limburg op Twitter